Hizmetlerimiz

Aktif Medikal Ürünler

Medikal Cihazların Testleri: Medikal cihazlar 93/42 AT yönetmeliği ve ilgili harmonize standartlar kapsamında üretilmek ve piyasaya arz edilmek zorundadır.

Aktif Olmayan Medikal Ürünler

Medikal ürünler 93/42 AT yönetmeliği ve ilgili harmonize standartlar kapsamında üretilmek ve piyasaya arz edilmek zorundadır.

Dezenfektanlar

Yıllardan beri bu alanda yapılan ulusal ve uluslar arası çalışmalar HygCen grubun çalışanları akredite laboratuarlarının uygun test metodlarının uygulayıcılarıdır.

İhtiyaç Malzemeleri

Gerekli nesneler, ilaç, medikal ürünler, medikal ürün aksesuarları, biosit ürünler veya su temin sistemleri olmayan tüm nesnelere denir.