Hizmetlerimiz

Validasyon ve Tip Testi EN 17020, EN 17025

Medikal Cihazların Testleri: Medikal cihazlar 93/42 AT yönetmeliği ve ilgili harmonize standartlar kapsamında üretilmek ve piyasaya arz edilmek zorundadır. Kalibrasyon Validasyon yerine geçmez.

Temiz Alan, Biyogüvenlik Kabini ve Çeker Ocak Validasyonu

Temiz Oda Validasyonu, Biyogüvenlik Kabini validasyonu, Çeker Ocak validasyonu

Aktif Olmayan Medikal Ürünler

Medikal ürünler 93/42 AT yönetmeliği ve ilgili harmonize standartlar kapsamında üretilmek ve piyasaya arz edilmek zorundadır.

Dezenfektanlar

Yıllardan beri bu alanda yapılan ulusal ve uluslar arası çalışmalar HygCen grubun çalışanları akredite laboratuarlarının uygun test metodlarının uygulayıcılarıdır.

İhtiyaç Malzemeleri

Gerekli nesneler, ilaç, medikal ürünler, medikal ürün aksesuarları, biosit ürünler veya su temin sistemleri olmayan tüm nesnelere denir.