Validasyon ve Tip Testi EN 17020, EN 17025

Medikal Cihazların Testleri:

Medikal cihazlar 93/42 AT yönetmeliği ve ilgili harmonize standartlar  kapsamında üretilmek ve piyasaya arz edilmek zorundadır. Kalibrasyon Validasyon yerine geçmez.

A- Tip testleri

Cihazların ilgili standartlara fiziksel ve teknik açılarında uygun üretilmesinin tespiti ve performans testlerinin yapılması,

 • EN ISO 285 Sterilizasyon - Buhar otoklavları - Büyük otoklavlar, gibi

B- Validasyon testleri

Cihazların performans ve proseslerinin ilgili standartlara göre testlrinin yapılması,

 • EN ISO 17665-1  Buharlı Sterilizatörlerin Validasyonu
 • EN ISO 13060 Hacimi 60litre ’den küçük Buharlı Sterilizatörlerin Validasyonu
 • ISO 11135-1  Etilen Oksit Sterilizatörlerinin Validasyonu
 • EN 14180 Düşük Sıcaklıklı Buhar ve Formaldehit Sterilizatörlerinin Validasyonu
 • EN 15883 Yıkama-Dezenfeksiyon Cihazları Validasyonu
 • EN 14937  Plazma H2O2 Sterilizatör Validasyonu
 • EN  20857 Kuru hava Sterilizatör Validasyonu
 • Tıbbi cihazlar, temiz oda (Tip Testleri, Validasyon),
 • Dezenfektanlar,
 • Yıkayıcı dezenfektörler,
 • Steril bariyer materyalleri ve sistemleri,
 • Çevresel izleme,
 • Klimatizasyon ,
 • Sağlık tesislerinde hijyen ve sağlık,
 • Catering ve yiyecek endüstrisinde hijyen,
 • Kaynak suyu, yer altı suyu, yüzme havuzu suyu, kar suyu, işleme suyu ve atık su testleri olarak tanımlanabilir.