Faaliyet Alanlarımız

Başlıca faaliyet alanlarımız;

  • Aktif medikal ürün testleri; tip ve proses validasyonları vs.
  • Aktif olmayan medikal ürün testleri; tekstil ve paketleme ürünleri, eldivenler vs.
  • Dezenfakten testleri; biyolojik ve biyouyumluluk testleri  vs.
  • İhtiyaç ürünler; oyuncaklar, yatak ve yatak tekstilleri, temizleme malzemesi vs.
  • Su ve sıvı çözeltiler; içme, yağmur, kar ve atık suları vs.
  • Hijyenik rehberlik; sağlık ve sağlıklı yaşam turizmi, Gıda, Bakım endüstrisi, klinikler vs.
  • Yapı hijyeni; sağlık kurum ve kuruluşların mevzuat ve standardalara uygunluğu
  • Araştırma ve geliştirme; ürün, sistem, çevre ve ortam şartlarının oluşturulması  vs.