Aktif Olmayan Medikal Ürünler

Medikal ürünler 93/42 AT yönetmeliği ve ilgili harmonize standartlar  kapsamında üretilmek ve piyasaya arz edilmek zorundadır.

A- Ürün testleri

Hastaları ve sağlık personelinin korunması için aktif olmayan medikal ürünlerin belirli fiziksel şartları sağlamak zorundadır. Bunlarda bazı örnekler;

 • EN 14683 Filitreleri bakterlere etkinliği
 • EN 149 Maskelerin
 • Ameliyathane textilleri, ameliyathane örtüleri, önlükleri, maskeleri
 • Temiz oda tekstilleri
 • Kişisel koruyucular,(Koruyucu elbise, eldiven)
 • Karın pedleri ve gazlı bez
 • Kondom
 • Paketleme malzemeleri

B- Biyolojik testler

 • EN ISO 10993 Biouyumluluk testleri
 • Bioburden testleri,
 • Sterilite testleri
 • Medikal ürünlerde kalıntı analizleri
 • Protein kalıntısı testleri
 • Endotoksin tespiti
 • Pirojenik tespiti

Cihazların performans ve proseslerinin ilgili standartlara göre testlrinin yapılması,

 • Tıbbi cihazlar, temiz oda (Tip Testleri, Validasyon),
 • Yıkayıcı dezenfektörler,
 • Steril bariyer materyalleri ve sistemleri,
 • Çevresel izleme,
 • Klimatizasyon ,
 • Kaynak suyu, yer altı suyu, yüzme havuzu suyu, kar suyu, işleme suyu ve atık su testleri olarak tanımlanabilir.